Goed onderhouden bedrijfsgebouwen en –terreinen zijn van wezenlijk belang voor een goede uitstraling en een bijdrage aan een healing environment. Bovendien draagt het bij aan de levensduur en de waarde van het onroerend goed.

Onderhoud
Het onderhoud aan gebouwen bestaat steeds vaker uit het onderhoud aan installaties. Soms zijn deze installaties gedateerd en soms uiterst modern en gekoppeld aan het Internet of Things (IoT). De complexiteit van de inhoud en de veelzijdigheid van de gebouwen zorgt ervoor dat dit onderwerp complex is om aan te sturen en daardoor maatwerk vergt om de juiste verhouding tussen eigen beheer en uitbesteden te vinden.

Binnen FacZo is juist die ervaring aanwezig als het gaat over de inrichting van onderhoud. Ook in combinatie met de Lange Termijn Onderhoudsplan (LTOP) en de wijze waarop ICT-ondersteuning kan worden geïntegreerd. In de GGZ is de mate waarin er snel kan worden geanticipeerd op incidenten een belangrijke belevingsfactor. Het inrichten van specialistische kennis versus de eerstelijnsondersteuning is hiervan een voorbeeld.