Schoonmaak & hygiëne
Hygiëne is een basisbehoefte van mensen. Daarnaast vindt de activiteit hoogfrequent plaats en op alle plaatsen binnen de organisatie. Een activiteit met een hoge impact die dicht bij de mensen ligt. Het schoonhouden van de omgeving binnen de GGZ draagt specifieke kenmerken in zich. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor cliënten die intramuraal verblijven. Zo komen medewerkers in de ruimte van de cliënt, die daar niet alleen verblijft maar ook soms woont. Dit vraagt van de medewerker discretie in de opstelling.

De kunst is om de schoonmaakorganisatie dusdanig in te richten dat programmasturing en beschikbaarheid correspondeert met de hectiek van de omgeving. Continuïteit in de personele bezetting, regelmaat in de uitvoering en een goed oog bij het verwijderen van verstoringen, zijn de elementen die ervoor zorgen dat het aantal prikkels voor cliënten wordt gereduceerd en daarmee bijdragen aan het herstel. Bij onderdelen van het proces is participatie van cliënten zeer goed mogelijk. Participatie draagt bij aan de autonomie van de cliënt.

Textiel
Bij textielverzorging is er sprake van persoonsgebonden textiel en algemeen textiel (platgoed). Het persoonsgebonden textiel is een kwetsbare dienstverlening waarbij vraagstukken als centraal of decentraal wassen en het volgen van de kledingstukken in de keten van belang zijn. Voor het platgoed is de kwaliteitscontrole (brandgaten) en het logistieke proces van groot belang om op orde te hebben.