Veiligheid
Veiligheid staat al lang niet meer op zichzelf. Als gevolg van veranderende wetgeving, eisen en normen, maar belangrijker cultuur en gedrag, wordt veiligheid steeds meer gevormd en ervaren door ons allemaal. Deze ontwikkelingen vragen dan ook om extra en specifieke aandacht. We spreken dan over integrale veiligheid: een combinatie van cultuur, gedrag, en bouwkundige en technische ondersteuning.

Dit staat soms haaks op de gastvrijheid die ook binnen de GGZ een prominente plaats inneemt. De inrichting is dan ook altijd maatwerk en mede afhankelijk van de cliëntprofielen en voorspelbaarheid van gedrag. Als ‘spin in het web’ hebben we directe contacten met alle partijen en kunnen we snel schakelen. De medewerkers van FacZo hebben de specialistische kennis waardoor we optimale oplossingen creëren die passen bij het moment en uw situatie. Bovendien creëren we een platform van gezamenlijke kennisdeling.

Bij dienstverlening op gebied van veiligheid moet u denken aan:
• Contact beheer externe partijen
• Adviesrol vanuit vakkennis bij projecten
• Adviserend vanuit laatste ontwikkelingen op gebied van wetgeving en markt
• Gebouw- en terreinveiligheid
• Technische ondersteuning op gebeid van veiligheid
• Brandveiligheid
• Personeelsveiligheid
• Cliëntveiligheid

Arbodiensten en milieu
Soms staat de wetgeving op gespannen voet met de daadwerkelijke praktische situatie binnen de GGZ. Bijvoorbeeld bij vraagstukken over hoe de brandveiligheid zich verhoudt met ‘gesloten afdelingen’ of cliëntprofielen met een verslavingsachtergrond met bewegingsvrijheid en autonomie.

Vanuit FacZo gaan wij het gesprek aan met zorgprofessionals om ter plaatse een praktische oplossing te creëren, die aansluit op de zorgvisie en tegelijkertijd in lijn is met het bevoegd gezag. Deze schakelfunctie is essentieel om duurzame oplossingen te borgen.

Bij dienstverlening op het gebied van milieu moet u denken aan:
• Contact beheer externe partijen
• Vanuit vakkennis adviserend bij projecten
• Adviserend vanuit laatste ontwikkelingen op gebeid van wetgeving en markt
• Milieuvergunning/ activiteitenbesluit/ omgevingsvergunning
• EED-wetgeving
• Energiebeheer
• Afvalverwerking
• Legionella beheer