FacZo voert het facilitymanagement uit in de vorm van een regie-organisatie. Dat betekent dat binnen FacZo alleen tactische en strategische taken worden uitgevoerd.

FacZo beschikt over experts op de diverse deelgebieden, van voeding tot Arbozaken. Zij adviseren over de procesinrichting en –optimalisatie en de wijze waarop de operationele werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarin komen onderwerpen als wel of niet uitbesteden uitgebreid aan de orde.

Voor het uitvoeren van het facilitymanagement bij klanten werken wij met het hybridemodel waarbij er zowel sprake is van uitbesteding als het werken ‘undermanagement’ van medewerkers die op de loonlijst van de huidige werkgever blijven staan. Dit geldt vooral voor de taken die te maken hebben met de lokale omstandigheden, communicatie met de klantorganisatie evenals de aansturing en controle op de operationele activiteiten. De meerwaarde ligt in de aansturing van het gehele proces en daarnaast het uitvoeren van de projecten, advisering en expertiserol. Een koppeling met inkoop is hierin onontbeerlijk