In alle gevallen waarbij FacZo voor zichzelf of namens GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel of GGz Breburg optreedt als koper ofwel verwerver van goederen en diensten en op alle aanvragen, offertes, inkooporders en overeenkomsten zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) van toepassing, zoals gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag, d.d. 21 februari 2017 onder depotnummer 16/2017. 

Hieronder kunt u deze Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg downloaden:​

pdfAlgemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)

pdfAIVG, module PNIL

pdfAIVG, module ICT