Voor de GGZ is het geheel van technische infrastructuur, performance, connectiviteit en ontsluiting van essentieel belang. Immers de dienstverlening verplaatst zich naar de thuissituatie en wordt daarmee ambulant. De beschikbaarheid van informatie sluit daarbij aan. Dat gaat zowel over de infrastructuur als de te gebruiken software.

Vanuit FacZo brengen we kennis en ervaring in van de ‘best cases’ in de markt. Om vanuit de inkoop van toegevoegde waarde te zijn voor de
ICT-afdeling is het onderhouden van een goede relatie van cruciaal belang. De competenties van onze inkopers zijn daarop afgestemd. Zij weten wat er speelt op zorggebied en kunnen inspelen op de behoeften van de klant.