Laboratoriumbepalingen
Het inkopen van laboratoriumbepalingen voor GGZ-instellingen vraagt extra aandacht. Omdat de gemoedstoestand per cliënt enorm kan verschillen stellen wij eisen aan de competenties van degene die de prikactie uitvoert, zoals empathisch vermogen.
Daarnaast adviseren wij over de procesinrichting zoals de ontsluiting van de informatie. Wie heeft de informatie nodig en hoe toegankelijk en veilig is dat. Bijvoorbeeld al dan niet via een EPD. FacZo beschikt over deze kennis en deze delen wij graag met u.

Medicijnen
Inkoop van medicijnen binnen de GGZ vertegenwoordigt een groot bedrag. Bovendien geldt hiervoor de 20/80 regel: 20% van alle medicijnen beslaan 80% van de totale kosten.

Schaalgrootte creëren snijdt hout. FacZo heeft met haar klantenkring al schaalgrootte opgebouwd en kan dit volume inzetten voor andere GGZ-instellingen (kostenbesparing).

Daarnaast onderkennen wij in het proces het belang van de dienstverlening. Specifiek hierin is bijvoorbeeld de verhouding tussen de apotheekfunctie en de geneeskundige-/behandelfunctie van de GGZ. Onze ervaring en proceskennis zetten wij hiervoor in.