De inkoop van producten en diensten speelt een steeds grote rol in de totale kosten van de GGZ-organisaties. De omvang hiervan is in de loop der jaren als gevolg van uitbesteding substantieel gestegen. Het is hierbij belangrijk de juiste balans tussen de behoeften van de klant en de optimale inkoop te bereiken.

Procesinrichting
De inkoopdiensten zijn binnen FacZo gedefinieerd om zo transparantie te verkrijgen ver de dienstverlening die kan worden geboden.

1. Participeren in een gezamenlijke inkoop
Binnen is het mogelijk dat GGZ-instellingen zich aansluiten bij de inkoopkalender. Met behulp van deze tool wordt jaarlijks door de deelnemende GGZ-instellingen bepaald welke onderwerpen op de markt worden aanbesteed. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de complexiteit wordt een prijs per deelnemer bepaald.

2. Leveranciers en contractmanagement
Nadat een contract is afgesloten wordt de dienstverlening gestart. Omdat de meeste contracten meerdere jaren lopen, worden er evaluatiemomenten ingepland om de prestaties te monitoren, te evalueren en bij te stellen. Deze activiteit kan voor u of voor de deelnemende GGZ-instellingen verricht worden.

3. Contractbeheer
Zij maakt gebruik van een geavanceerd inkoop en logistiek softwaresysteem waarin nauwkeurig alle contracten per instelling kunnen worden gemonitord. Op deze wijze weet u te allen tijde welke verplichtingen zijn aangegaan en voor welke periode.

4. Operationele inkoopondersteuning
Om de zorg zoveel mogelijk te ontlasten met het zoeken naar en inkopen van artikelen heeft inkoop de beschikking over een geavanceerd systeem waarbinnen alle artikelen van leveranciers beschikbaar zijn en integraal zijn gekoppeld aan de databases van leveranciers.
Dit betekent dat vrijwel alle inkopen autonoom en gestroomlijnd kunnen plaatsvinden waarbij middels een koppeling met de financiƫle systemen ook de kosten op de juiste kostenplaatsen worden geboekt. Artikelen die niet vindbaar zijn of medewerkers die vragen hebben kunnen contact opnemen met onze operationele inkoopdesk. Deze medewerkers lossen de problemen altijd op zodat de juiste artikelen op de juiste plaatsen binnen komen.

Omdat de organisatie voor iedere GGZ-instelling weer anders is, is het mogelijk om een keuze te maken uit de diverse processtappen binnen het inkoopproces dat u wilt afnemen.