FacZo heeft haar organisatie ingedeeld in twee segmenten:
• Inkoop
• Facilitair management

Binnen Inkoop zijn diverse specialisten per deelgebied of productgroepen werkzaam.
Daarnaast is het inkoopproces ingedeeld in de activiteiten:

• Operationele inkoopondersteuning
• Contractbeheer
• Leveranciers- en contractmanagement
• Inkoopprojecten
Onze productgroepen vindt u verder uitgewerkt in de navigatie van onze site.

FacZo voert het facilitymanagement uit als een regie-organisatie. Dat betekent dat binnen FacZo alleen tactische en strategische taken worden uitgevoerd. Er worden adviezen uitgebracht over de wijze waarop de operationele werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarin komen onderwerpen als wel of niet uitbesteden uitgebreid aan de orde. Wij werken ook met het hybridemodel waarbij er zowel sprake is van uitbesteding als het werken ‘under-management’ van medewerkers die op de loonlijst van de GGZ-instelling blijven staan. De servicemanagers van FacZo verzorgen de aansturing van de medewerkers. Een koppeling met inkoop is hierin onontbeerlijk.

De facilitaire activiteiten van FacZo zijn ingedeeld in twee accenten:
• Aansturing en communicatie met de klant op locatie door servicemanagers
• Expertise en projecten per productgroep door de facilitaire adviseurs